Haagse stadsontwikkeling in kaarten

Den Haag is continu in ontwikkeling, zeker in economisch voortvarende tijden. Sinds de industrialisatie en de daarmee gepaard gaande bevolkingsgroei worden plannen gemaakt voor stadsuitbreidingen. Met zulke plannen wil men wat grip houden op het stadsbeeld, de mobiliteit en het welzijn van de inwoners. In de loop van de geschiedenis zijn verschillende grootse uitbreidingsplannen gepresenteerd die voor ingrijpende wijzigingen zouden zorgen in het bestaande stedelijke weefsel. Het ging namelijk niet alleen om nieuwe uitbreidingswijken aan de stadsranden, maar ook om herzieningen van oude binnenstad zelf. De meeste plannen zijn nooit uitgevoerd zoals ze zijn getekend op de kaart, maar desondanks hebben ze allen op hun eigen manier invloed gehad op het ontstaan van de huidige stad.

Op deze pagina vind je de belangrijkste plannen uit de Haagse geschiedenis. Allen geprojecteerd op de kaart van nu, zodat je een beeld krijgt van de impact die zo'n plan zou hebben gehad op het huidige stadsbeeld.

Nooitgebouwd

Plan Van Grol (1603)

Plan Berlage (1908)

Plan Dudok (1935)

Plan 2000 (1947)

Plan Wilsveen (1957)

Plan Mouton (1960)

Plan Waterman (1980)

Den Haag: Geschiedenis en thema's

Voorburg (1812)

Straatnamen (2019)

Bouwprojecten (2020)

Andere steden

Almelo (1817)