Over Urbanplan

Wie ben ik?

Mijn naam is Maarten Reiling en ik woon met veel plezier in Den Haag. Vanuit mijn achtergrond als cultureel geograaf heb ik veel interesse in identiteiten, waarderingen en betekenissen die mensen aan plekken toekennen. Een specifieke plek kan voor iedereen iets anders betekenen. Wat de een mooi vindt dat kan door een ander als lelijk worden ervaren. Wat een een koestert als erfgoed kan voor de ander betekenisloos of zelfs aanstootgevend zijn. En zo kan een goed ontwerp volgens een architect of stedenbouwkundige door een daadwerkelijke gebruiker worden ervaren als een mislukking. Graag bezoek ik gebieden waarin recentelijk is geexperimenteerd vanuit nieuwe ontwerpvisies, en dan gaat het niet alleen om excentrieke projecten waarover sowieso als veel is geschreven maar ook om alledaagse omgevingen zoals vinex- of bloemkoolwijken. Doorgaans minder bekend, maar minstens zo interessant.
In mijn werk heb ik ervaring opgedaan als secretaris en adviseur in de vakgebieden architectuur (welstand), stedenbouw en planologie. Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in onderzoek, geo-informatie en programmeren.

Wat is Urbanplan?
Urbanplan is een informatieve en visuele website over architectuur, stedenbouw en cultureel erfgoed. Op deze website vind je foto’s en kaarten die ik in de afgelopen jaren heb gemaakt van de gebouwde omgeving, en dan met name van mijn woonplaats Den Haag. Waar mogelijk heb ik het beeldmateriaal voorzien van relevante informatie. Doel van de website is het delen van mijn interesses, namelijk het verdiepen in ontstaansgeschiedenissen van stedelijke gebieden, het achterhalen van achterliggende ideeen over toegepaste architectuur en stedenbouw, en het ervaren in hoeverre deze ideeen nog relevant zijn voor de huidige situatie. Deze ervaringen leg ik vast in foto’s, kaarten en begeleidende teksten.

Fotografie
Tijdens mijn fotorondes maak ik veel gebruik van mijn spiegelreflexcamera Sony a65 met een 16-105 of 18-200 lens. Incidenteel gebruik ik een ipad voor een foto. In voorgaande jaren werkte ik met een Sony a300 en Sony DSC-W17. Bij eventuele bewerking van de foto’s maak ik gebruik van de applicatie Gimp. Toch probeer ik aanpassingen zoveel mogelijk te voorkomen, want ik streef ernaar om een zo puur mogelijk beeld weer te geven.

Kaarten
De kaarten zijn allen vervaardigd met behulp van de open source applicaties Qgis en OpenLayers. Analoge plankaarten heb ik gegeorefereerd, gevectoriseerd en waar mogelijk verrijkt met andere relevante informatie van de plankaarten zelf of van ander kaartmateriaal uit dezelfde tijd. Bij het vectoriseren heb ik zoveel mogelijk de originele lijnen en vlakken overgenomen, ook wanneer deze lijnen -in huidig optiek- niet realistisch waren. Waar mogelijk heb ik gebruik gemaakt van beschikbare gis-tools, maar zodra deze niet meer toereikend bleken heb ik handmatig de kaart verbeterd. Het doel is om uiteindelijk een leesbare kaart te verkrijgen die kan dienen ter ondersteuning voor het verhaal, niet het maken van het perfecte script.

Disclaimer
Urbanplan is niet verbonden aan een organisatie en de website dient geen commercieel doel. Alle foto’s digitale kaarten en logos zijn door mij gemaakt. Het materiaal op deze site mag zonder mijn toestemming op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer worden verstuurd, op een elektronisch prikbord worden geplaatst, worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of leuke ideeen kun je me bereiken via de email