Loosduinen 1954

Kaartviewer (laden kan paar seconden duren)

Loosduinen is een voormalig tuindersdorp aan de westzijde van Den Haag. In 1923 werd het dorp in ruil voor de aanleg van een rioleringsstelsel ingelijfd door de grote buurstad. Den Haag was op zoek naar nieuwe bouwgrond, en die was nog volop aanwezig rond de oude dorpskern van Loosduinen. Toch heeft het nog tot de jaren 50 geduurd eer de bebouwing van Den Haag het gebied in grote schaal opslokte.

Ten zuidoosten van de oude dorpskern bevonden zich twee grote veiligen, die middels kanalen en spoor via de Nieuweweg waren verbonden met de rest van Westland. Kassen waren in deze tijd nog niet zoveel aanwezig, bovendien waren ze nog vrij klein. De teelt groenteteelt gebeurde dan ook gedeelte nog in de open grond.

In het landschap rondom Loosduinen stonden een aantal grote boerderijen. De meeste daarvan zijn inmiddels gesloopt, maar de namen zijn vaak als toponiemen terug te vinden in het huidige stadslandschap. Dit geldt bijvoorbeeld voor de boerderij Zichtenburg, Bouwlust en Madestein. Ook andere historische gebouwnamen zijn op een vergelijkbare manier vereeuwigd, zoals Dekkershoekje en Kraayenstein.

Helaas heeft de oude dorpskern van Loosduinen de moderniseringswoede uit de jaren 60 niet overleefd. De bebouwing aan de Wilhelminastraat (nu Loosduinse Hoofdstraat) en Willem III straat is grotendeels verdwenen.


Bron kaart: Grondbedrijf Den Haag (1954)