Thorn

Thorn is een kleine stad met 2490 inwoners in de Nederlandse provincie Limburg. De plaats wordt ook wel 'Het witte stadje' genoemd vanwege de grote verzameling witte gebouwen die zich voornamelijk in de kern bevinden. Volgens de overlevering zijn de witte panden een gevolg van de Franse tijd. De bezetter voerde belasting in op basis van de grootte van de ramen. Omdat de armlastige bevolking deze belasting niet kon opbrengen werden veel ramen dichtgemetseld. Om deze armoedige uitstraling te maskeren werden de gevels vervolgens volledig wit geschilderd.

Tegenwoordig is het centrum van Thorn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Doel van deze aanwijzing is om de cultuurhistorische indentiteit van het gebied te beschermen en waar mogelijk in te zetten bij nieuwe ontwikkelingen. Vanwege zijn unieke historische uitstraling is Thorn een populaire bestemming voor toeristen.

1. Kaart met alle bebouwing in Thorn. Panden met minimaal één witte gevel zijn met wit aangeduid, terwijl de rest donkerrood is. Opvallend is de clustering van witte panden in het centrum. Tijdens de bouw van de uitbreidingswijk ten noorden van het centrum in de tweede helft van de 20e eeuw is de witte kleur vaak losgelaten, maar bij recentere nieuwbouwprojecten lijkt men het wit toch weer te omarmen.


2. Welkom in Thorn, of op z'n Limburgs Thoear!


3. Monumentale herenhoeve direct ten zuiden van Thorn, met op de achtergrond de Sint-Michaëlskerk.


4. Zicht op de Sint-Michaëlskerk vanaf de Hofstraat.


5. Direct ten zuiden van de Sint-Michaëlkerk lag vroeger een grote abdij. Hoewel deze abdij al in 1797 werd gesloopt zijn nog een paar onderdelen zichtbaar in het stadsbeeld. Een daarvan is de voormalige abdijkeuken, waar tegenwoordig restaurant Hofferkeuken zit. Op het pleintje daarvoor staat een standbeeld van Ansfried, de stichter van de abdij.


6. Draai een kwartslag naar rechts en daar staat de Sint-Michaëlskerk. Een fraaie en zeer goed onderhouden neogotische kerk die zijn huidige vorm heeft gekregen door bekende kerkenarchitect Pierre Cuypers. Opvallend genoeg is de kerk niet wit, in tegenstelling tot zowat alle bebouwing in de directe omgeving.


7.


8. De Hoogweg


9. Zicht over de begraafplaats richting de Hoogweg.


10. Kloosterberg


11. Het centrale plein genaamd Wijngaard met daaraan het oude gemeentehuis van Thorn. Nadat de gemeente Thorn in 2007 fuseerde met de buurgemeenten Heel en Maasbracht verloor het pand zijn functie. Nu gebruikt men het als cultuurhuis.


12. Halverwege de Bogenstraat staat een bijzonder pand uit 1936 in Amsterdamse Schoolstijl. Dit pand valt juist op omdat het niet wit is.


13. Aan het begin van de Beekstraat staat het monumentale Huis de Kraak. Gebouwd in 1710.


14. Monument voor de Muziek van beeldend kunstenaar Jaac Waeyen in 1987.


15. Direct ten zuiden van het centrum ligt de Thornerbeek, een korte zijarm van de Itterbeek. Deze beek ontspringt op het Kempens Plateau en mondt uiteindelijk uit in de Maas.


16.


17. Kessenicherweg


18. Beekstraat


19. Het witte hofje Aan Sint Job met in het midden de Sint-Jobkapel. Hoewel de kapel al een lange geschiedenis kent, stamt de huidige versie uit 2006.


20. Aan het Lindepad staat de witte Nepomucenuskapel. Oorspronkelijk stond deze kapel in het open veld als rustpunt op de weg van Thorn naar de Kapel Onder de Linden (foto 24), maar door de oprukkende bebouwing ligt de kapel inmiddels binnen de bebouwde kom.


21. Nieuwbouw aan de Oude Trambaan. Geheel in stijl in het wit.


22. Helaas zijn witte gevels bij nieuwbouwprojecten in Thorn niet vereist. Zelfs niet als nieuwbouw nagenoeg tegen het beschermde stadsgezicht aan wordt gebouwd, zoals hier aan de Beatrixstraat. Wel jammer, want hiermee had men het karakter van Thorn verder kunnen versterken.


23. De kronkelende Baarstraat.


24. Aan de noordkant van Thorn, net buiten de bebouwde kom, staat Kapel Onder de Linden uit 1673,


25. Achter de kapel staat een rectorswoning uit het jaar 1676. Momenteel wordt deze woning gebruikt als hotel.


26. Zicht op mediathoren De Mortel in de buurplaats Ittervoort. Met zijn 127,7 meter hoogte is het een belangrijk ijkpunt in de omgeving.