Muiderslot

Aan de monding van de Utrechtse Vecht staat het Muiderslot. Dit kasteel is ongeveer in 1285 door graaf Floris V gesticht en is daarmee een van de oudste kastelen van Nederland. Het Muiderslot bevat vrijwel alle elementen die vanuit het romantische beeld worden toegekend aan een kasteel, zoals een slotgracht, ophaalbrug, vier hoektorens en muren met kantelen.

De beroemdste bewoner van het Muiderslot was P.C. Hooft. Hij woonde er 38 jaar, tussen 1609 en 1647. Hoewel hij er officieel zat als kastelein van Muiden, is hij nadien vooral bekend geworden door zijn literaire werken. P.C. Hooft wordt momenteel beschouwd als een van de grondleggers van de Nederlandse literatuur.

1. Het kasteel met de bijbehorende vesting is te bereiken door deze poort.


2. Ondanks zijn hoge leeftijd verkeert het Muiderslot nog in zeer goede staat.


3.


4. De binnenplaats met in het midden een waterput.


5. De kasteeltuin


6. Het oostelijke bastion is ingericht als valkerij. Hier worden met enige regelmaat voorstellingen gegeven.


7. Het Muiderslot vanuit de polder


8. Pinksterbloemen


9. Achter het slot ligt het IJsselmeer


10. Het Muiderslot staat aan de oostelijke zijde van de monding van de Utrechtse Vecht. Aan de westelijke zijde staat een ander fort, namelijk de Westbatterij. Dit torenfort is onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie.


11. Tegenwoordig wordt de Westbatterij gebruikt als onderkomen van de plaatselijke scouting.


12. De Utrechtse Vecht.


13. Een toegangsweg tot Muiden