Slot Loevestein

In het meest westelijke puntje van Gelderland, op de plek waar de Waal en afgedamde Maas tezamen komen, staat slot Loevestein. Dit slot is in de 14e eeuw gebouwd door ridder Dirc Loef van Horne. Hij gebruikte het als uitvalsbasis voor zijn tolheffingen op de naastgelegen rivieren, iets waar de grafelijke heersers destijds niet blij mee waren.

In de 16e eeuw werd slot Loevestein omgebouwd tot staatsgevangenis. Het werd een plek waar politieke en religieuze dissidenten gevangen werden gezet. Een van de bekendste gevangenen hier was schrijver Hugo de Groot. Hij moest hier een levenslange celstraf uitdienen wegens zijn (destijds) alternatieve ideeën over de verhouding tussen kerk en staat. Van deze straf heeft hij slechts twee jaar uitgezeten, want het is hem gelukt om te ontsnappen in een boekenkist.

1. De toegangspoort tot de vesting.


2. Slot Loevestein


3. Rondom het slot ligt een gracht met een ophaalbrug.


4. Voor het kasteel staat de kruittoren. Dit is een restant van de burcht die voor het slot was gebouwd.


5. Het arsenaal


6. De barakken van de soldaten


7. In opdracht van Willem van Oranje werd in 1575 begonnen met de bouw van de vestingwerken rondom slot Loevestein. Hiermee zou het slot deel gaan uitmaken van de Oude Hollandse Waterlinie. In totaal zijn 2 nieuwe grachten rondom het slot gegraven met 5 bastions. De bastions aan de Maas werden verstevigd met bakstenen, om zo het complex aan deze zijde extra te beschermen tegen overstromingen.


8. Uitkijktorentje op het Kerkhofbastion.


9.


10. De binnenplaats in het slot.


11. Richting de Waal


12. Rivierstrandje, compleet met schelpen


13. Op sommige plekken langs de Waal beukt het water wat harder op de oevers, met het gevolg dat stukken uit de oevers worden losgeslagen.


14. Vlakbij slot Loevestein ligt het fort van Brakel. Dit fort is in 1870 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tegenwoordig is het fort enorm vervallen. Je kunt het fort bereiken via de dam, door achter de schapen aan te lopen.