Diemen - Holland Park

In de oksel van het metrospoor in de gemeente Diemen wordt sinds 2015 gewerkt aan nieuwbouwwijk Holland Park. In dit gebied worden zo'n 2500 woningen gerealiseerd verdeeld over 20 gesloten bouwblokken. De eerste 14 bouwblokken zijn inmiddels gereed, 1 is in aanbouw en er zijn nog eens 5 in de planning. Het idee voor Holland Park komt uit de koker van architect Sjoerd Soeters. Hij wilde hier een dichtbebouwde wijk realiseren die voortborduurt op de stedenbouwkundige kwaliteiten van de Amsterdamse binnenstad. Zo zijn grachten alom aanwezig, kent het gebied een aantal knusse pleinen en wordt een grote variatie in architectuur nagestreefd. Voorwaarde is dat repetitie zoveel mogelijk wordt vermeden en dat de aangrenzende gebouwen goed op elkaar worden afgestemd. Op een paar postmoderne hoekblokken aan het einde van zichtassen na kent het gebied nauwelijks iconen. De kracht zit hem vooral in het onderliggende stedenbouwkundige plan, de harmonie tussen de gebouwen en de aantrekkelijke openbare ruimte.

1. Vanaf de Gerrit Rietveldsingel heb je goed zicht op de bouwblokken langs het water.


2. Over het water liggen een aantal bruggen naar afgesloten binnentuinen in de bouwblokken.


3. Holland Park heeft op sommige plekken wel wat weg van Speicherstadt in Hamburg. Stedelijke aaneengesloten bebouwing dat lijkt op te rijzen uit het water.


4. Natuurlijke oever langs de Gerrit Rietveldsingel.


5. Karakteristiek hoekgebouw aan de Gerrit Rietveldsingel. In de plint zit een koffietent en een bakker.


6. Fraaie blokken aan de Piet Mondriaansingel.


7. Een van de meest excentrieke hoekgebouwen in Holland Park.


8. Echte hoogbouw wordt zoveel mogelijk vermeden, al zijn sommige torens aan de uiteinden van de hofjes aan de Gerrit Rietveldsingel nog vrij fors. Doordat deze hoogteaccenten wat verder naar achteren zijn gepositioneerd zijn ze niet imponerend.


9. Moderne grachtenwand lang de Piet Mondriaansingel.


10. Idem.


11. Wederom een naar achteren geplaatste toren.


12. Hoektoren met boogjes, goed zichtbaar aan het einde van een zichtas over het water. Vooral in het zonlicht valt dit gebouw goed op.


13.


14. Aan de zuidkant wordt het projectgebied begrensd door het Nienoord. In de toekomst komt vergelijkbare bebouwing aan de overkant van deze straat.


15. Twee gespiegelde torentjes met een industriëel ogende gevel.


16. Weer een brug over de gracht naar een collectieve binnentuin.


17. Aan het einde van Nienoord is het 15e bouwblok momenteel in aanbouw. Deze nieuwbouw zal straks naadloos aansluiten op de reeds bestaande bouwblokken.


18. Kantorencomplex Nienoord aan de gelijknamige straat. Deze gebouwen gaan nog tegen de vlakte om ruimte te scheppen voor drie aansluitende bouwblokken.


19. Aan de westkant van Holland Park is een park met veel water aangelegd. Door de eenheid in architectuur oogt de bebouwing langs het park wat grootschaliger dan de rest van het gebied. De grootschaligheid wordt nog eens versterkt door twee hogere torens aan weerszijden van de parkwand.


20. Woontoren aan het Thérèse Schwartzepark.


21. De twee gebouwen aan weerzijden van het Herman Broodhof zijn niet symmetrisch, maar ze zijn wel duidelijk als eenheid ontworpen.


22. Aan de noordkant van het park staat het wooncomplex Our Domain. Niet direct onderdeel van het projectgebied, maar er is wel getracht om aan te sluiten op het gevarieerde gevelbeeld.


23. Alhoewel, vanuit sommige hoeken oogt Our Domain wel behoorlijk fors.


24. Interessant hoe dit bestaande kantoor is ingekapseld in de nieuwbouw. Hiermee ontstaat toch een beetje historische gelaagdheid in het gebied.


25. Direct ten noorden van het projectgebied liggen treinstation en metrohalte Diemen Zuid. De donkere onderdoorgang is niet bepaald uitnodigend. Als je meer bewoners wilt verleiden om gebruik te maken van het openbaar vervoer mag hier nog wel wat verbeterd worden.