Scheveningen Haven

De haven van Scheveningen is in het begin van de 20e eeuw gegraven voor de visserij. In 1904 werd parallel aan de kustlijn de eerste haven aangelegd. In de jaren dertig werd verder landinwaarts, parallel aan de eerste haven, de tweede haven gegraven. De visserij beleefde in de jaren 50 haar hoogtijdagen, daarna nam deze economische tak in belang langzaamaan af. Tegenwoordig wordt vooral de eerste haven nog gebruikt voor de visserij. De tweede en derde hebben nu vooral een recreatieve functie.

Sinds enkele decennia raakt het gebied steeds meer in trek als woonlocatie. Rondom de tweede haven zijn in de afgelopen tijd een aantal luxueuze appartementencomplexen verrezen. De meeste beschikbare kavels rond het water zijn inmiddels ontwikkeld. Ter hoogte van het voormalige Norfolkterrein wordt nog volop gebouwd.

1. Aan de monding van de haven liggen twee havenhoofden. Het noordelijke havenhoofd is 580 meter lang en wordt aan het eindpunt afgesloten met een rood-witte baken. Het zuidelijke havenhoofd gaat 730 meter de zee in en wordt afgesloten met een groen-witte baken.


2. Vissersboten in de eerste haven.


3. Aan de kop van de eerste haven ligt de Vissershavenweg. Hier is in 1994 een woongebouw verrijkt met een dakopbouw met een industrieel maritiem uiterlijk van architectenbureau Archipel Ontwerpers. Voor het ontwerp keken zij naar elementen in de directe omgeving. Hun oog viel op een technische installatie op het dak van een loods tussen de Vissershavenweg en Zeesluisweg. Zo’n stalen frame op het dak kon ook worden gebruikt voor een woning.
Archipel Ontwerpers bleef in de daaropvolgende jaren sterk verbonden met de ontwikkelingen in Scheveningen Haven. In hun latere ontwerpen in dit gebied komt het maritieme thema regelmatig terug.


4. De Vissershavenweg buigt richting landzijde af naar de Treilerdwarsweg. Hier staan nog een paar vervallen panden die wachten op een nieuwe bestemming.


5. Scheveningen Haven is een zeer versteende omgeving zoals hier in de Treilerweg. Van gevel tot gevel is vrijwel alle ruimte opgevuld met tegels en asfalt. Vrijwel de hele openbare ruimte is gereserveerd voor autoverkeer. Strandgasten rijden hier talloze rondjes in de brandende zon totdat ze een plekje vinden.


6. De tweede haven met daaraan het fraaie woongebouw De Havenmeester. Dit ontwerp is het resultaat van een samenwerking tussen Bos Hofman Architectencombinatie en Archipel Ontwerpers. Hun gezamenlijke doel was om een groot woongebouw te ontwerpen zonder grootschalig uiterlijk. Om dit te bereiken is het woongebouw visueel in meerdere afzonderlijke appartementenblokken opgeknipt waarbij de verschillende blokken varieerden in hoogte. Bos Hofman heeft de onderbouw voor zijn rekening genomen. De dakopbouwen en penthouses zijn ontworpen door Archipel Ontwerpers. Hier komt dezelfde maritieme bouwstijl terug als aan Vissershavenweg.


7. Zicht over het daklandschap van de Havenmeester.


8. Aan de Dr.Lelykade zijn in de afgelopen jaren 7 horeca paviljoens gebouwd. Qua ligging nodigen deze niet erg uit. De paviljoens hebben dan wel uitzicht op de haven, maar je waant je er meer op een verkeersplein. Direct aan de voorzijde en achterzijde loopt een (toch nog best drukke) weg, terwijl de naastgelegen stroken worden gebruikt als parkeerterrein.


9. Zicht over de tweede haven met op de achtergrond de skyline van Scheveningen Bad.


10. Kantoor en bedrijfsgebouw de Viermaster van XX-architecten met op de achtergrond de vuurtoren van Scheveningen.


11. De jachthaven met daaraan het Nautisch Centrum van KOW architecten dat in 2006 is opgeleverd. Door gebruik te maken van verschillende baksteenkleuren en verspringingen in de gevel is getracht om de grootschaligheid van het gebouw enigszins te maskeren. In het gebouw zijn 138 appartementen voor short stay en recreatief gebruik ondergebracht. Oorspronkelijk was beoogd dat in de plint horeca zou komen, maar door de toch nog afgelegen ligging van het complex is hier nog niet veel van terecht gekomen. Hiervoor zal eerst een klapbrug over de naastgelegen watergang De Pijp moeeten worden aangelegd.


12. Zicht op het in 2017 opgeleverde Nationaal Topzeilcdentrum van NwA Architecten en Architectenbureau Filip Mens.


13. Het karakteristieke rode huis van Scheveningen Haven.


14. Tussen de eerste en tweede haven ligt een smalle doorgang voor scheepvaart, genaamd De Pijp. Op de achtergrond is de visafslag te zien.


15. Nog een binnenvarende zeilboot met op de achtergrond woongebouw De Havenmeester en de zeer dominant aanwezige flat Hoog Lindoduin.


16. Een ander geslaagd project aan de Dr.Lelykade is het grote appartementencomplex annex supermarkt De Reder van AWG Architecten. Het is een stijlvol project met veel hoogteverschillen en set-backs, bovendien is veel aandacht geschonken aan de afwerking. Halverwege wordt het ontwerp onderbroken door het Kaviaarhuis met gele stenen, daarna gaat het ontwerp (aan de rechterkant) verder onder de naam De Reder Het Vervolg.


17. Het Kaviaarhuis aan de Dr Lelykade met bovenin weer de kenmerkende maritieme bouwstijl van Archipel Ontwerpers. Op zichzelf een erg mooi ontwerp en een waardevolle aanvulling en afwisseling op De Reder.


18. Midden tussen de nieuwe appartementencomplexen aan de Dr. Lelykade staat het lagere moderne gebouw Radio Holland. Hoewel het pand oorspronkelijk al in 1952 is opgeleverd, is het in 2014 geheel afgebroken en weer opgebouwd om zodoende te kunnen voldoen aan de huidige eisen. Zo zijn de verdiepingen bij de verbouwing 10% hoger gemaakt en zijn op diverse plekken raamopeningen vergroot en verkleind. Op de eerste verdieping bevinden zich een plein met twee paviljoens. Een daarvan is in gebruik door de Rabobank, de ander heeft een horeca functie.


19. De Rabobank vanaf het dakplein met daar achter woongebouw Nautilus. Allemaal naar ontwerp van Archipel Ontwerpers.


20. Aan de westelijke zijde van de Dr. Lelykade staat een lange voormalige loods die momenteel in gebruik is genomen door diverse horeca ondernemers. Aan de kop van dit gebouw zit een visrestaurant van Simonis.


21. In 2001 zijn aan de Kranenburgweg vijf urban villa's met donkerbruine bakstenen van architectenbureau Geurst en Schulze gerealiseerd. Drie van de villa's zijn staan ten oosten van de zeesluis, deze zijn in gebruik als woningen. De twee andere villa's aan de zijde van het Norfolkterrein worden gebruikt als kantoor.


22. De dichtbebouwde Koppelstokstraat.


23. Begin 2017 is aan de Hellingweg woon-werkgebouw Werf07 van DAVL Studio opgeleverd.


24. Onderhoud aan een zeilboot


25. Het Norfolkterrein wordt momenteel ontwikkeld tot woon- en recreatiegebied.


26. Aan de voormalige aanlegplaats van de Norfolkline staat nu een kleine energiecentrale waarin de warmte van zeewater wordt gebruik voor verwarming van woningen. Hoewel zeewater niet heel warm is, voorkomt het in elk geval dat woningen in de winter bevriezen.


27. Nog eenmaal de vuurtoren van Scheveningen vanaf De Zeekant. Het kantoorgebouw voor de vuurtoren wordt nog gesloopt om plaats te maken voor een nieuw woongebouw.