Amsterdam: Westelijk Havengebied

Aan de oevers van de IJ, ten westen van het Centraal Station van Amsterdam ligt een nieuw luxe woongebied. In dit gebied zijn in de afgelopen jaren veel appartementencomplexen verrezen met soms erg uitdagende architectuur. Het gebied direct ten westen van het station is inmiddels gereed. Verder naar het westen wordt ter hoogte van de Houthavens nog volop gebouwd. Net als in het Oostelijk Havengebied wordt niet heel hoog gebouwd. De bebouwingsdichtheid is daarentegen wel erg hoog.

1. Aan de De Ruijterkade staat het Havengebouw van architect Dudok. Deze functionalistische flat is in 1960 gebouwd en was een van de eerste en laatste hoogbouwprojecten in de binnenstad van Amsterdam. Tegenwoordig is het een gemeentelijk monument.


2. Aan de Westerdokskade ligt een oude draaibrug voor het spoor. Deze brug is momenteel in gebruik als restaurant.


3. Aaneengesloten appartementenblokken aan de Westerdoksdijk.


4. De City Marina IJdock met op de achtergrond het zwarte appartementencomplex ‘La Grande Cour’ van Meyer en van Schooten.


5. Een van de meest indrukwekkende plekken in het getransformeerde havengebied van Amsterdam is het IJdock. Dit is een nieuw stukje land in het IJ met zeer dichte bebouwing, In totaal staat er vijf gebouwen op die gezamenlijk van bovenaf een rechthoekig geheel vormen. Aan de zuidkant van het eiland staat het Openbaar Ministerie van Claus en Kaan architecten.


6. Naast het Openbaar Ministerie staat een hoteltoren met glazen gevel.


7. De achterzijde van het hotel, gezien vanaf het IJdock.


8. Midden op het IJdock staat het spectaculaire woongebouw van Zeinstra van Gelderen architecten. Aan de landzijde heeft het bouwwerk een ietwat gesloten groene bakstenen gevel, terwijl de gevel aan de waterzijde vrijwel geheel uit glas bestaat.


9. Het IJdock woongebouw vanaf de andere kant.


10. De bizarre spitse beeindiging van het IJdock woongebouw. Hoewel het gebouw slechts uit 12 bouwlagen bestaat, doet het aan als een hoge wolkenkrabber.


11. Op het meest noordelijke puntje van het Westerdokseiland staat nog een woongebouw met een spitse beeindiging.


12. Aan het IJ staat een modern wit kantoorgebouw uit 1960.


13. Ten noorden van het Westerdokseiland ligt het Stenen Hoofd. Deze voormalige aanlegplaats voor schepen wordt al enige decennia niet meer als dusdanig gebruikt. Momenteel ligt dit gebied braak. Wellicht dat hier in de toekomst een nieuw gebouwencomplex wordt gerealiseerd.


14. De Stenen Silo uit 1898.


15.


16. Aan het noordelijke uiteinde van de Silodam ligt het appartementencomplex Silodam van MVRDV architecten. Door zijn rechthoekige volume en afwisselende gekleurde gevel lijkt het gebouw erg veel op een aangemeerd containerschip.


17. Nogmaals woongebouw Silodam. Om het effect van het containerschip te vergroten is het gebouw op een paar meter afstand van de dam gebouwd. Je kunt het gebouw alleen bereiken via een aantal loopbruggen.


18. De havenpolitie op patrouille.


19. Zicht op de A’dam tower vanaf de Bickerswerf. Mooi doorkijkje tussen de bebouwing van het Westerdokseiland en IJdock.


20. Appartemententorentjes op het Westerdokseiland.


21. Ten westen van de Silodam ligt het gebied Houthavens. Hier wordt nog volop gebouwd. Een van de grootste projecten hier is de Pontsteiger. Dit gebouw bestaat uit twee torens die op 60 meter hoogte met elkaar worden verbonden.


22. Aan de Haparandaweg wordt momenteel een luxueus woongebied gerealiseerd. Verschillende architecten hebben hiervoor een gedeelte van een lange rij panden ontworpen. Aan de zijde van de Haparandaweg (achterzijde) staan de hogere woongebouwen van ongeveer 9 bouwlagen en aan de Houthavenkade (voorzijde) staan de lagere gebouwen van ongeveer 5 bouwlagen.


23. Aan het einde van de Danzigerkade staat dit futurische kantoorgebouw van Meyer en van Schooten architecten. Je waant je hiermee zo in Dubai. Het kantoor is in gebruik als hoofdkantoor voor Tommy Hillfinger.


24. Nogmals het kantoor.