Rijswijk - Hof van Hoornwijck

Hof van Hoornwijck

De Delftsche Vliet heeft decennia lang gefungeerd als natuurlijke begrenzing van de Rijswijkse bebouwde kom. Hoewel de Broekpolder al sinds de structuurvisie van Dudok in 1947 als werkgebied wordt aangeduid, heeft het nog tot de jaren '90 geduurd voordat de eerste noemenswaardige bouwactiviteiten plaatsvonden. De aanleg van de A4, knooppunt Ypenburg en de Haagse annexatie ten behoeve van vinexwijk Ypenburg hebben er mede voor gezorgd dat het gebied uiteindelijk in sneltreinvaart werd volgebouwd. Bedrijventerrein Broekpolder kwam nog voor de eeuwwisseling gereed, kantorenpark Hoornwijck volgde kort daarna. De gretigheid waarmee het plangebied werd uitgegeven en bebouwd is met name in Hoornwijck goed zichtbaar. Dit heeft geresulteerd in een weinig doordacht stukje stad vol onsamenhangende bebouwing en functies. Niet de mooiste entree die een stad als Rijswijk zich kan wensen. Toch herbergt deze omgeving een waar pareltje, namelijk het Hof van Hoornwijck aan de Laan van Zuid Hoorn.

Het Hof van Hoornwijck wekt de suggestie dat we te maken hebben met een honderd jaar oud industrieel complex dat is opgenomen in het kantorenpark, maar schijn bedriegt. Het Hof is pas in 2002 gerealiseerd, tegelijkertijd met de rest van het kantorenpark. Ontwerpers van bureau Ruoff Architecten zijn speciaal naar Engeland afgereisd om inspiratie op te doen.

Hof van Hoornwijck

Monumentale uitstraling
Het hof bestaat uit vijf gebouwen die symmetrisch rond een binnenplaats zijn gegroepeerd. Zowel de voorste twee gebouwen als de achterste zijn drie bouwlagen hoog, terwijl de gebouwen in de verste hoeken twee lagen tellen. Op de hoekpunten van het complex en langs de toegangsweg zijn torentjes geplaatst die met sierelementen beklede dakranden worden bekroond. De monumentaliteit wordt nog verder versterkt door de ogenschijnlijke slotgracht aan de Laan van Zuid Hoorn van waaruit het complex lijkt op te rijzen. De architectuur zelf doet nogal Berlagiaans aan. De gevels zijn voorzien van een streng geordend patroon van raamopeningen. Daarbij zijn door het aanbrengen van penanten (verdikkingen) ter hoogte van de scheidingswanden de individuele woningen zichtbaar gemaakt. Kenmerkend is het gebruik van natuurstenen randen om belangrijke elementen te benadrukken in de bakstenen gevels, zoals de dakrand en de lateien boven de ramen en deuren. De architectuur wordt voortgezet in de bijbehorende brug, wat weer ten goede komt aan de monumentale uitstraling. Extra aandacht is uitgegaan naar de voordeuren van de woningen. Deze zijn met bijbehorende bovenramen anderhalve verdieping hoog. Doordat ze iets naar binnen zijn geplaatst ontstaat meer dieptewerking in de gevels.

De buren
Omdat vrijwel alle kantoren Hoornwijck in dezelfde periode zijn opgeleverd heeft het hof nagenoeg geen invloed gehad op zijn omgeving. Uitzondering hierop is het naastgelegen kantoor uit 2010. Duidelijk is dat de architect hiervan heeft gepoogd voort te borduren op het historische beeld, maar uiteindelijk is deze ontwerper er niet in geslaagd de kwaliteit van zijn buren te evenaren.

Gepubliceerd in Rijswijks Dagblad: 19-04-2020