Rijswijk - De Brugwachter

De Brugwachter in de winsterse ochtendzon

Op 17 januari is aan Geestbrugkade 38 appartementencomplex De Brugwachter opgeleverd. Dit 5-laagse gebouw van Bureau Kroner architecten omvat 13 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De voorgevel bestaat uit een houten kader dat de verschillende appartementen omlijst. Door de glazen gevels van de woningen een stukje het gebouw in te trekken ontstaat ruimte voor inpandige balkons. Deze balkons zijn telkens op één van de hoekpunten voorzien van een uitstekend blok dat fungeert als plantenbak. Hierin is al wat beplanting aangebracht. Het beoogde effect zal pas goed zichtbaar worden zodra het voorjaar intreedt en de planten tot bloei komen.

De Brugwachter is even hoog als het naastgelegen appartementencomplex Nassau Residence. Dat gebouw stamt uit de jaren '90. Doordat de nieuwbouw hier strak tegenaan is gezet ontstaat een aaneengesloten stedelijke straatwand van 5-bouwlagen. In de zijgevel zijn geen raamopeningen gemaakt, dus de bebouwing zou op een later tijdstip zo doorgetrokken kunnen worden over het naastgelegen bedrijfsterrein. In 2014 heeft de gemeente Rijswijk al een studie laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor nieuwe woonbebouwing op deze plek, maar afgezien van De Brugwachter heeft dit tot dusver niet tot verdere concrete plannen geleid.

Opvallend is dat de voorgevel van De Brugwachter niet de kromming van de Geestbrugkade volgt, maar dat deze afbuigt zodat deze in lijn komt met de aangrenzende bedrijfsbebouwing. Hiermee geeft De Brugwachter een aanzet voor een terugliggende rooilijn voor eventuele latere nieuwbouwplannen. De ruimte tussen bebouwing en kade kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt als tuin.

Gepubliceerd in InRijswijk: 10-02-2023