Rotterdam - Maasvlakte

Rotterdam staat bekend om haar enorme haven die zich uitstrekt van het stadscentrum tot ver in de Noordzee, wat neerkomt op een lengte van ongeveer 40 kilometer. In 2019 werd in de haven 469,4 miljoen ton aan goederen overgeslagen. De Rotterdamse haven is daarmee grootste in Europa, slechts op flinke afstand gevolgd door Antwerpen (238,2 miljoen ton) en Hamburg (136,6 miljoen ton). Rotterdam dankt haar vooraanstaande positie haar perfecte ligging. Enerzijds heeft de Rotterdamse haven een enorm achterland met ruim 460 miljoen inwoners, waaronder het industriƫle hart van economische grootmacht Duitsland. Anderzijds heb je vanuit Rotterdam rechtstreeks toegang tot de Noordzee van waaruit de hele wereld binnen handbereik ligt. Dit in tegenstelling tot concurrenten Antwerpen en Hamburg, die in hun uitbreiding worden gehinderd door nationale of deelstaatgrenzen.

De steeds groter wordende schepen en de daarmee gepaard gaande vergroting van de diepgang hebben ertoe geleid dat de haven steeds verder richting de Noordzee is uitgebreid. De eerste en tweede Maasvlakte zijn de laatste grote uitbreidingen. De eerste Maasvlakte stamt al uit de jaren '60, terwijl de tweede Maasvlakte vooral de jaren '10 van deze eeuw tot stand kwam. In totaal is nu zo'n 33,7 km2 nieuw land p[ de Maasvlakte aangelegd. Na de aanleg van de Prinses Alexiahaven en verdere uitgraving van de Prinses Amaliahaven zal de oppervlakte nieuw land ongeveer 35,9 km2 bedragen.

1. De beschikbare bedrijfs- en haventerreinen op de eerste Maasvlakte zijn nu grotendeels in gebruik genomen. De tweede Maasvlakte bestaat daarentegen nog voornamelijk uit grasland. Het dichtstbebouwde stukje ligt in het hart van de Maasvlakte rond de Dardanellenstraat. Hier zijn een aantal grote logistieke bedrijven gevestigd.


2. Twee nieuwe containerterminals aan de Prinses Amaliahaven. Het water is hier breed en diep genoeg voor de grootste zeeschepen.


3. Pier met twee binnenvaartschepen.


4. Bezoekerscentrum Futureland geeft een inkijkje in de ontwikkelingen op de Maasvlakte. Het centrum ligt aan de rand van de eerste Maasvlakte en is geopend op het moment dat men startte met de aanleg van de tweede Maasvlakte.


5. Bij het bedrijf Sif Netherlands worden funderingen voor windmolenparken op zee gemaakt. Op het terrein is in 2019 een enorme windmolen opgericht van 248 meter hoog. Vanwege de bladen van 107 meter lijkt de molen iets minder groot dan hij is. De komende vijf jaar wordt de windmolen op deze locatie getest. Dan is het de bedoeling dat dit type windmolen ook gebruikt wordt op zee. Een betere reclamezuil voor je bedrijf is haast niet denkbaar.


6. Tussen de Europaweg en Europahaven staat Energiecentrale Maasvlakte. Bij de oplevering in 1973 was dit een gasgestookte centrale, maar in het begin van de jaren '80 is de centrale geschikt gemaakt voor kolen. Vanwege de bewustwording van de schadelijkheid van fossiele brandstoffen is in 2008 gestart met de bouw van een nieuwe efficiƫntere centrale. Met de oplevering van deze nieuwe centrale is de oude buiten gebruik gesteld.


7. De nieuwe energiecentrale van Uniper draait op zowel kolen als biomassa. De centrale zelf is 126 meter hoog, terwijl de schoorsteen tot 175 meter reikt. Op de eerder getoonde windmolen na is dit het hoogste bouwwerk van Rotterdam.


8. Over de Noordzeeboulevard op weg naar de Slufter. De heuvel rechts is in de jaren '80 aangelegd en bestaat voornamelijk uit zwaar verontreinigd industrieel afval. Rond deze stortplaats zijn hoge hekken geplaatst om te voorkomen dat bezoekers de heuvel beklimmen.


9. Nieuwe natuur aan de zuidelijke rand van de Tweede Maasvlakte.


10. Hier lijkt de industrie erg ver weg.


11. In 2010 heeft bij de Noordzeeboulevard een helikoptercrash plaatsgevonden waarbij vier van de vijf inzittenden omkwamen. Hiervoor is in 2013 een monument opgericht.


12. De binnendijkse Slufter is grotendeels afgezet met hekken. Op een enkele plek heb je de gelegenheid om over de watervlakte heen te kijken.


13. Door zo'n strandje lijkt het erg natuurlijk, maar het is gewoon een opslag van verontreinigde baggerspecie uit de Nieuwe Maas. In het midden is het water zo'n 28 meter diep.


14. Even verderop gaat de Noordzeeboulevard over in de Maasvlakteboulevard. Met een paar scherpe bochten verlaat de weg de ringdijk rond de Slufter om verder te gaan als parallelweg langs de nieuwe duinrand. De weg daalt in dit kleine stukje zo'n 16,3 meter.


15. Weids uitzicht over de Tweede Maasvlakte. Het terrein op de voorgrond is nu nog leeg, maar zal in de komende jaren worden volgebouwd met bedrijfsloodsen. De straten zijn inmiddels aangelegd.


16. Het nieuwe duinlandschap lijkt een succes. Er wordt zoveel nieuw zand aangevoerd dat de eerder aangelegde trappen vrijwel geheel zijn verdwenen.


17. Als je niks doet dan worden de parkeerplaatsen langs de duinen ook opgenomen in het natuurlijke landschap.


18. De Pioneering Spirit ligt al enige tijd voor anker in de Prinses Alexiahaven. Met zijn 382 meter lengte en 124 meter breedte is dit verreweg het grootste schip ter wereld. De Pioneering Spirit is gebouwd voor het vervoeren van olieplatforms op de open zee.


19. Nog een keer de Pioneering Spirit. Het is gewoon een drijvend industriegebied.


20. Zicht op de RWG containerterminal aan de Prinses Amaliahaven.


21. In 2018 aan de Prinses Maximaweg een 70 meter hoge radartoren in gebruik genomen. Op elke andere plek in Nederland valt zo'n toren enorm op. Op de Maasvlakte valt hij een beetje weg in het schaalloze landschap. Alleen van nabij merk je op dat dit object best hoog is. De radartoren heeft een ovaal plattegrond dat naar boven toe een kwartslag draait. Het cortenstaal geeft het bouwwerk een oude roestige uitstraling.


22. Voor de kust ligt/staat de MPI offshore. Dit schip is speciaal gebouwd voor de aanleg van nieuwe windmolenparken op zee. Met zijn 6 poten is het schip in de gelegenheid zich vast te zetten op de zeebodem om zo stabiliteit te verkrijgen die nodig is voor de bouw van een windmolen.


23. Een tripje op de Maasvlakte is niet compleet zonder een bezoek aan Smickel Inn - Balkon van Europa. Een cafetaria op een vrij desolate plek aan de monding van de Nieuwe Maas. Vanaf het terrasje heb je een mooi uitzicht over de binnen- en uitvarende schepen.


24. Het autostrand bij Smickel Inn. Wel goed letten op je handrem, want anders rolt je auto zo de zee in.


25. Indrukwekkend bouwproject bij de toegang tot de Maasvlakte. Hier worden 54 enorme tanks gebouwd voor op- en overslag van olie en biobrandstof.


26. Nogmaals een paar tanks in aanbouw.