Frederiksoord

Frederiksoord is een klein dorp in het zuidwesten van Drenthe. De plaats is in 1818 gesticht door de Nederlandse overheid. Het was een soort heropvoedingskamp waar mensen van de lagere sociale klasse te werk werden gesteld om de woeste grond te ontginnen en er vervolgens landbouw op te bedrijven. Deze geschiedenis wordt omschreven in het boek 'De Proefkolonie' van Wil Schackmann.

1. Huis Westerbeek


2. Hotel Frederiksoord aan de Majoor van Swietenlaan


3. Woningen van de voormalige ontginners.


4.


5. Het hoofdkwartier van de Maatschappij van Weldadigheid.


6. Vrijboer


7. Doorkijkje


8. Voor de gezondheid van de arbeiders werd een dokterspost opgericht. Tegenwoordig heeft het pand nog steeds dezelfde functie.


9. Het voormalige tramstation van Frederiksoord, nu ’t Krubenhuus.


10. Tot slot nog een oude kolonistenwoning richting Wapse.