Afsluitdijk

De afsluitdijk is tussen 1927 en 1932 aangelegd tussen Noord-Holland en Friesland om de kustlijn van Nederland met honderden kilometers te verkorten. Met deze dijk was Nederland beter beschermd tegen overstromingen en werd het mogelijk om grote gebieden in het nieuwe IJsselmeer in te polderen. De dijk is 32,5 kilometer lang en gemiddeld 90 meter breed. Naast de functie als waterkering is de dijk ook een belangrijke verbinding tussen de noordelijke Randstad en Friesland.

1. Aan beide uiteinden van de afsluitdijk zijn sluizen gebouwd voor de ontwatering van het IJsselmeer. De Stevinsluizen bij Den Oever (Noord-Holland) bestaan uit drie groepen spuisluizen, terwijl de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand bestaan uit twee groepen. Beide sluiscomplexen zijn ontworpen door architect Dirk Roosenburg, een leerling van Berlage.


2. De Stevinsluizen


3.


4. Vuurtoren bij den Oever


5. Bij de sluiscomplexen op de afsluitdijk zijn meerdere kazematten te vinden die werden gebruikt om Holland te verdedigen tegen aanvallen van buiten.


6. Midden op de afsluitdijk staat deze uitkijktoren van architect Dudok. Het bouwwerk stamt uit 1933 en biedt de bezoeker uitzicht over de Waddenzee, het IJsselmeer en over de schijnbaar oneindige autosnelweg.


7.


8. Zicht richting Friesland


9. Zicht richting Noord-Holland


10.


11. In 1954 is in Den Oever een standbeeld van Cornelis Lely onthuld. Dit beeld is na een wegverbreding verplaatst naar zijn huidige locatie op het midden van de afsluitdijk, nabij de uitkijktoren.


12. Benzinepomp op voormalig werkeiland Breezand


13. Camping midden op de afsluitdijk


14.


15. De Lorentzsluizen op Kornwerderzand


16. Kazemat op Kornwerderzand. In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de opmars van de Duitsers succesvol gestopt door deze stelling. Momenteel zijn de kazematten in gebruik als museum over de oorlog.


17.


18.


19. Op Kornwerderzand ligt een klein dorp