Den Haag - Molenvlietpark

Molenvlietpark

In de Vlietzone wordt momenteel hard gewerkt aan de Rotterdamsebaan. De tunnel tussen Vlietzone en transformatiegebied Binckhorst is in hoofdlijnen al klaar, al zal men naar verwachting tot december dit jaar nodig hebben voor de afwerking en het testen van de installaties. Zo'n nieuwe stadsweg door een groenzone heeft nogal wat consequenties voor de omgeving. Zo zijn de golfbaan en de parkeerplaats voor familiepark Drievliet inmiddels verplaatst en zijn wat weilanden opgeofferd. Een verschraling van het landschap zou je in eerste instantie zeggen. Toch heeft men een poging ondernomen om met deze ingreep de kwaliteit van het resterende gebied te verhogen. Een van de verbetering is de aanleg van een nieuwe fietsroute van Ypenburg naar Voorburg, inclusief fietsbrug over de A4. Ook de nieuwe loopbrug naar Drievliet igeeft het gebied wat extra uitstraling.

Vanwege de toename van verharding (asfalt) door de Rotterdamsebaan en de grotere piekbelasting door weersextremen heeft men besloten om extra waterbergingscapaciteit in het gebied op te nemen. Hiervoor is het oog gevallen op de weilanden tussen bedrijvenpark Hoornwijck en Drievliet. Voor deze plek hebben landschapsarchitecten van bureau Bosch Slabbers het Molenvlietpark ontworpen. Een park dat in grote lijnen bestaat uit een soort badkuip waar overtollig water vanuit de hoger gelegen Vliet in kan stromen. In totaal gaat het dan om maximaal 62.400 m3 water, wat neerkomt op een mogelijke stijging van ongeveer 1,3 meter. Als het goed is wordt deze buffer slechts sporadisch gebruikt. Het grootste deel van de tijd is het een natuur- en recreatiegebied.

Natuurvriendelijke oevers

Twee eilanden
Van boven ziet het Molenvlietpark eruit als een waterplas met twee grote eilanden die door een lange afbuigende vlonderbrug verbonden zijn met elkaar en met het omliggende land. Het zuidelijke eiland is in het midden laag gehouden, zodat het alsnog is volgestroomd met water. Dit ondiepe water warmt sneller op in het zonlicht en is hierdoor zeer geschikt als kraamkamer voor vissen. Via smalle doorgangen is deze plas verbonden met het omliggende water. Het noordelijke eiland bestaat uit een groot grasveld met in het midden een ooievaarspaal. De overgang tussen nat en droog is overal zo natuurlijk mogelijk gehouden, opdat dieren eenvoudig in en uit het water kunnen komen. De nu nog pionierende oeverplanten zullen vanaf volend jaar de nodige beschutting bieden.

Mooi uitzicht
Dit nieuwe groengebied kwam niet zonder slag of stoot terecht. Vooral het plan om bomen te kappen bij buitenplaats Vredenoord kon niet op ieders instemming rekenen. Desondanks hebben de nieuwe inrichting en functie geleid tot een verhoging van de kwaliteit van het gebied. Zo zijn de bewoners van de aangrenzende straat Park Hoornwijck nu voorzien van het mooist denkbare uitzicht. Een open landschap dat bovendien goed toegankelijk is via een paar nieuwe voetgangersbruggen vanuit de straat. De gemeente Den Haag is momenteel naarstig op zoek naar nieuwe bouwgronden voor de huisvesting van tienduizenden nieuwkomers die de komende jaren nog worden verwacht. Met de huidige bestemming is het uitgesloten dat dit gebied hiervoor in aanmerking komt.

Gepubliceerd in Rijswijks Dagblad: 19-09-2020