Kaart: Voorburg in 1812 (10-05-2021)
Voorburg is net als Den Haag ontstaan op een zandwal. De plaats bestond voor lange tijd uit een kleine kern aan de Vliet met daaromheen een groot areaal aan agrarische gronden. Vanaf het begin van de 20e eeuw kwam de groei van Voorburg goed op gang. Deze groei was net als in de naastgelegen plaats Rijswijk voornamelijk geïniteerd om wat meer massa te krijgen. Men voelde de hete adem van Den Haag in de nek en wilde op deze manier voorkomen dat deze stad de gemeente zou annexeren. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat het hele Voorburgse grondgebied werd volgebouwd.


Architectuur: Gemeentemuseum (23-04-2021)
Vanaf het begin van de 20e eeuw werd in het Haagse stadhuis gesproken over de bouw van een nieuw museum in Den Haag. Architect Berlage maakte hiervoor in de jaren '20 twee plannen. Het eerste plan was erg bombastisch en werd daarom afgeschoten. Het tweede plan viel meer in de smaak. Dit gebouw is in 1935 opgeleverd. In verschillende fases is het gebouw nadien een paar keer uitgebreid, waarbij de architecten er telkens voor zorgden dat hun ontwerpen goed aansloten bij de kwaliteiten van het gemeentemuseum.


Foto's: Groot Horloo (21-04-2021)
Wanneer je over de A28 bij Harderwijk rijdt dan kan het je nauwelijks ontgaan, het kasteel met de hoge toren aan de zijde van de Veluwe. Het lijkt alsof dit er altijd al heeft gestaan, maar toch is het kasteel pas in 2010 opgeleverd. Kasteel Groot Horloo is het meest spectaculaire onderdeel van landgoedontwikkeling Horsterbrinken in de gemeente Ermelo. Een ogenschijnlijk middeleeuws kasteel met een donjon, een stadspoort en twee binnenhoven, maar dan wel voorzien van de gemakken van deze tijd.


Foto's: Tilburg - Stationsgebied (12-04-2021)
Vanaf het einde van de 20e eeuw wordt in Tilburg gewerkt aan een nieuw grootstedelijk aangezicht rond het spoor. De meest in het oog springende resultaten zijn drie hoge torens Westpoint en de Stadsheer en Interpolis, waarbij Westpoint de westelijke toegang markeert en Interpolis de oostelijke toegang. In de gebieden tussen de torens vinden bijzondere ontwikkelingen plaats, zoals het Spoorpark en de transformatie van de voormalige werkplaats.


Architectuur: De Nederlanden van 1845 (06-04-2021)
30 jaar na de oplevering van het hoofdkantoor aan het Kerkplein was verzekeringsmaatschappij 'De Nederlanden van 1845' genoodzaakt alweer te verhuizen naar een groter kantoor. Net zoals het eerste kantoor werd ook het nieuwe kantoor weer ontworpen door architect Berlage. In de tussentijd heeft Berlage zich een heel eigen stijl eigen gemaakt. Veel strakker en zakelijker, maar zonder het oog voor detail te verliezen. Dat is goed te zien in dit nieuwe hoofdkantoor.


Architectuur: De Nederlanden van 1845 (15-03-2021)
In 1896 werd het kantoor van verzekeringsmaatschappij 'De Nederlanden van 1845' aan het Kerkplein opgeleverd. Verantwoordelijk architect Berlage experimenteerde bij dit ontwerp met nieuwe vormen en materialen en bracht zo een voor die tijd modern gebouw naar Den Haag.


Foto's: Brandevoort (10-02-2021)
Brandevoort is een vinexwijk bij Helmond die wordt gekenmerkt door veel historiserende architectuur. Het centrum 'De Veste' is vormgegeven als vestingstad, inclusief stadspoorten, hoektorens, bolwerken en grachten. Hierbij wordt niet direct teruggegrepen op specifieke bouwstijlen, maar op geromantiseerde ideeën van hoe het verleden eruit moet hebben gezien. Het is dus allemaal verzonnen, maar dat maakt het zeker niet minder aantrekkelijk.


Architectuur: European Patent Office (28-01-2021)
Na een geschiedenis van bijna 30 jaar aan ontwerpwedstrijden wordt in 2018 dan eindelijk het nieuwe European Patent Office (EPO) van Jean Nouvel in gebruik genomen. Met zijn hoogte van 107 meter is dit verreweg het hoogste gebouw van Rijswijk. Het gebouw heeft een flinke impact op zijn omgeving. Dat heeft uiteraard te maken met de hoogte, maar zeker ook met de breedte. Van zijgevel tot zijgevel meet dit gebouw maar liefst 156 meter.


Foto's: Maasvlakte (29-11-2020)
Het nieuwste Rotterdamse Havengebied is momenteel in ontwikkeling. Een groot deel van de Maasvlakte bestaat nog uit grasland, maar nieuwe containerterminals, elektriciteitscentrales en logistieke bedrijven nemen het terrein geleidelijk aan over. Op het water liggen de grootst denkbare schepen voor anker, waaronder 's werelds grootste schip Pioneering Spirit. Naast industrie biedt de Maasvlakte ook volop kansen voor de natuur. Hoewel initieel gemaakt door mensenhanden, doet de west- en zuidkant van de Maasvlakte inmiddels behoorlijk natuurlijk aan.


Architectuur: Stadhuis Rijswijk (18-11-2020)
Het Rijswijkse stadsbestuur heeft gedurende zijn geschiedenis verschillende onderkomens gehad. Een van de meest kenmerkende gebouwen is het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Dit stadhuis is in 1967 in gebruik genomen en in 2002 verlaten. Na een tussenpauze van 17 jaar denkt men toch weer na over met een terugkeer naar het oude honk. Volgens de huidige plannen zal de gemeentelijke organisatie in 2023 weer zijn intrek nemen in dit gebouw.


Foto's: Almere Centrum (13-11-2020)
Het stadscentrum van Almere is nog vrij jong. Het is dan gemakkelijk om te zeggen dat het gebied geen historie en dus geen bijzondere identiteit heeft. Toch heeft het stadscentrum gedurende zijn korte bestaan al best veel ontwikkelingen doorgebracht. De historische gelaagdheid begint nu al zichtbaar te worden. Op een aantal plekken ontstaan zelfs al stadsbeelden om te koesteren. Het recentelijke ontstaan van een eigen momentenzorg is dan ook een belangrijke stap in de groeiende waardering van de bouwgeschiedenis van de stad.


Landschaparchitectuur: Molenvlietpark (22-09-2020)
In de Vlietzone wordt momenteel hard gewerkt aan de Rotterdamsebaan. Zo'n nieuwe stadsweg door een groenzone heeft nogal wat consequenties voor de omgeving. Zo zijn de golfbaan en de parkeerplaats voor familiepark Drievliet inmiddels verplaatst en zijn wat weilanden opgeofferd. Vanwege de toename van verharding en de grotere piekbelasting door weersextremen heeft men besloten het om extra waterbergingscapaciteit in het gebied op te nemen. Dit is gerealiseerd in het Molenvlietpark.


Kaart: Uitbreidingsplan Rijswijk van Mutters (07-09-2020)
Met de inwerkingtreding van de Woningwet in 1901 werd het voor elke Nederlandse gemeente verplicht om een uitbreidingsplan te maken. Rijswijk trok hiervoor de vermaarde architect Johannes Mutters aan. Hij tekende voor een som van 500 gulden een nieuwe stad uit tussen het spoor en Haagse Trekvliet. Als dit plan was uitgevoerd dan was Rijswijk nu een lommerrijke tuinstad, maar daarmee was de waardevolle landgoederenzone ook verdwenen.


Foto's: Leidsche Rijn (05-09-2020)
Winkelcentrum Leidsche Rijn is in het voorjaar van 2018 geopend. In hoofdlijnen bestaat het centrum uit een verzameling gesloten bouwblokken in een orthogonaal stratenpatroon. Onder supervisie van architect Jo Coenen zijn meerdere architectenbureaus aan de slag gegaan, niet om ieder voor zich een icoon te ontwerpen maar om gezamenlijk een stadsbeeld te creëren. Dit idee pakte zeer goed uit. Je wandelt hier wel in een buitenwijk, maar je waant je haast in een oude binnenstad.


Kaart: Haagse Dierentuin (01-09-2020)
Historische kaart van de Haagse dierentuin in een modern jasje. De kaart geeft de verblijven van de dieren weer in 1874. Een dierentuin in deze dagen was nauwelijks te vergelijken met wat we nu als dierentuin kennen. Het was eerder een wandelpark met een paar kleine kooien waarin vooral inheemse dieren werden tentoongesteld, zoals kippen en knaagdieren. Daarnaast werden wat kleine ongevaarlijke exotische dieren uit voormalige koloniale gebieden getoond, zij het mondjesmaat. In latere jaren kwamen pas de wat grotere exoten aan bod, zoals olifanten, leeuwen en tijgers.


Foto's: Dubai (16-08-2020)
Dubai is met 3,4 miljoen inwoners de grootste stad van de Verenigde Arabische Emiraten. De stad is ruim twee keer zo groot als de hoofdstad Abu Dhabi, dat met 1,5 miljoen inwoners een stuk verder naar het zuidwesten ligt. Van centrum naar centrum liggen de steden 135 kilometer uit elkaar, maar door de enorme expansie van beide steden is die afstand geslonken tot ongeveer 45 kilometer. Het land bestaat uit 7 verenigde emiraten (landjes) die allemaal een bepaalde mate van zelfstandheid hebben behouden. Dubai geldt als een relatief liberaal emiraat in een regio die verder vooral bekend staat om zijn religieus conservatisme. Deze uitzonderlijke positie heeft Dubai (mede) geholpen om een toeristenmagneet te worden op het Arabische schiereiland.