Foto's: Hofpleinlijn (23-01-2024)
In 1953 werd Hofpleinlijn tussen Hollands Spoor en Scheveningen opgeheven, waarna het spoor vrijwel meteen werd verwijderd om ruimte te creëren voor de nieuw te bouwen wijk Mariahoeve. In deze wijk werden de restanten van de spoorlijn nagenoeg volledig verwijderd. Verderop richting Scheveningen zijn wat meer restanten zichtbaar. Alleen moet je wel weten waar je moet kijken.


Kaart: Hoogbouw in Nederland (13-01-2024)
Hoogbouw is bijna niet meer weg te denken uit Nederlandse steden. Waar vroeger skylines gekenmerkt werden door kerk-, stadhuistorens en molens, ligt de nadruk tegenwoordig veel meer op woon- en kantoortorens. Hoewel hoogbouw in vrijwel elke Nederlandse stad weer geaccepteerd lijkt, zijn er per stad verschillen waarneembaar in de positionering van de torens. Is hoogbouw toegestaan in de binnenstad, of mag het enkel aan de randen van de stad? In de kaartviewer vind je alle moderne hoogbouw van 50 meter en hoger in de Nederlandse steden.


Foto's: Schiedam (30-12-2023)
Schiedam is een stad met ruim 80.000 inwoners in de provincie Zuid-Holland. De stad ligt ingeklemd tussen de steden Vlaardingen en Rotterdam. In de 18e eeuw werd Schiedam groot door de opkomst van de jeneverstokerij. Grote pakhuizen en stellingmolens bepaalden sindsdien het stadsbeeld. Van de oorspronkelijke 24 stellingmolens zijn slechts 5 bewaard gebleven, maar door her- en nieuwbouw telt de Schiedamse skyline inmiddels weer 7 molens.


Foto's: Amsterdam Zuidas (23-09-2023)
De Zuidas is het belangrijkste zakencentrum van Amsterdam. Het gebied ligt aan weerzijden van de rondweg A10 tussen de wijken Oud-Zuid en Buitenveldert. De Zuidas wordt gekenmerkt door hoogbouw en hoogwaardige architectuur. Hoewel aanvankelijk bedoeld als kantorengebied wordt tegenwoordig ook stevig ingezet op woningen.


Foto's: Holland Park (04-07-2023)
In de oksel van het metrospoor in de gemeente Diemen wordt sinds 2015 gewerkt aan nieuwbouwwijk Holland Park. In dit gebied worden zo'n 2500 woningen gerealiseerd verdeeld over 20 gesloten bouwblokken. De eerste 14 bouwblokken zijn inmiddels gereed, 1 is in aanbouw en er zijn nog eens 5 in de planning.


Foto's: Kasteel Hoensbroek (30-05-2023)
Kasteel Hoensbroek is een van de grootste en best bewaarde kastelen van Nederland. Het kasteel staat in het gelijknamige dorp dat sinds 1981 onderdeel is van de gemeente Heerlen. Het oorspronkelijke kasteel stamt uit 1375 en is in diverse verbouwingen uitgebreid en gemoderniseerd.


Foto's: Kasteel Heeswijk (23-04-2023)
In het landelijke gebied tussen de Noord-Brabantse dorpen Heeswijk en Middelrode staat het imposante kasteel Heeswijk. Dit kasteel vindt zijn oorsprong in het jaar 1080. Eerst in de vorm van een enkelvoudige toren op een verhoging (motte-burcht), maar later groeide het uit tot een volwaardig kasteel met voorburcht en gracht.


Foto's: Thorn (02-04-2023)
Thorn is een kleine stad met 2490 inwoners in de Nederlandse provincie Limburg. De plaats wordt ook wel 'Het witte stadje' genoemd vanwege de grote verzameling witte gebouwen die zich voornamelijk in de kern bevinden. Vanwege zijn unieke historische uitstraling is Thorn een populaire bestemming voor toeristen.


Architectuur: De Brugwachter (10-02-2023)
Op 17 januari is aan Geestbrugkade 38 appartementencomplex De Brugwachter opgeleverd. Dit 5-laagse gebouw van Bureau Kroner architecten omvat 13 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De voorgevel bestaat uit een houten kader dat de verschillende appartementen omlijst.


Foto's: Woontoren De Regent (13-08-2022)
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan woontoren De Regent. Een nieuwe 50 meter hoge toren die de noordelijke entree van het Energiekwartier markeert. Vanuit deze toren heb je een mooi uitzicht over de stad.


Foto's: Ruïne van Brederode (03-04-2022)
Brederode is de naam van een voormalig kasteel dat zich bevindt tussen de bebouwde kom van het huidige Santpoort-Zuid en de Kennemerduinen. Het kasteel is gebouwd in de 13e eeuw voor kasteelheer Willem I van Brederode en werd tot 1679 beheerd door zijn nazaten. Daarna trad het verval in.


Kaart: Uitbreidingsplan Delft 1921 (23-12-2021)
Naar aanleiding van een plan om diverse grachten in Delft te dempen werd een commissie ingesteld om alternatieven te onderzoeken. Deze commissie diende op 17 augustus 1921 een uitbreidingsplan in, bestaande uit een rapport en een bijpassende kaart. Dit rapport ging veel verder dan de demping zelf. Het betrof een integraal uitbreidingsplan waarbinnen het mobiliteitsvraagstuk meteen werd aangegrepen om een nieuwe bebouwingsschil rond de historische stad te bouwen, om zo de verwachte bevolkingsgroei voor de komende periode op te vangen.


Kaart: Voorburg in 1812 (10-05-2021)
Voorburg is net als Den Haag ontstaan op een zandwal. De plaats bestond voor lange tijd uit een kleine kern aan de Vliet met daaromheen een groot areaal aan agrarische gronden. Vanaf het begin van de 20e eeuw kwam de groei van Voorburg goed op gang. Deze groei was net als in de naastgelegen plaats Rijswijk voornamelijk geïniteerd om wat meer massa te krijgen. Men voelde de hete adem van Den Haag in de nek en wilde op deze manier voorkomen dat deze stad de gemeente zou annexeren. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat het hele Voorburgse grondgebied werd volgebouwd.


Architectuur: Gemeentemuseum (23-04-2021)
Vanaf het begin van de 20e eeuw werd in het Haagse stadhuis gesproken over de bouw van een nieuw museum in Den Haag. Architect Berlage maakte hiervoor in de jaren '20 twee plannen. Het eerste plan was erg bombastisch en werd daarom afgeschoten. Het tweede plan viel meer in de smaak. Dit gebouw is in 1935 opgeleverd. In verschillende fases is het gebouw nadien een paar keer uitgebreid, waarbij de architecten er telkens voor zorgden dat hun ontwerpen goed aansloten bij de kwaliteiten van het gemeentemuseum.


Foto's: Groot Horloo (21-04-2021)
Wanneer je over de A28 bij Harderwijk rijdt dan kan het je nauwelijks ontgaan, het kasteel met de hoge toren aan de zijde van de Veluwe. Het lijkt alsof dit er altijd al heeft gestaan, maar toch is het kasteel pas in 2010 opgeleverd. Kasteel Groot Horloo is het meest spectaculaire onderdeel van landgoedontwikkeling Horsterbrinken in de gemeente Ermelo. Een ogenschijnlijk middeleeuws kasteel met een donjon, een stadspoort en twee binnenhoven, maar dan wel voorzien van de gemakken van deze tijd.


Foto's: Tilburg - Stationsgebied (12-04-2021)
Vanaf het einde van de 20e eeuw wordt in Tilburg gewerkt aan een nieuw grootstedelijk aangezicht rond het spoor. De meest in het oog springende resultaten zijn drie hoge torens Westpoint en de Stadsheer en Interpolis, waarbij Westpoint de westelijke toegang markeert en Interpolis de oostelijke toegang. In de gebieden tussen de torens vinden bijzondere ontwikkelingen plaats, zoals het Spoorpark en de transformatie van de voormalige werkplaats.