Plan Waterman

Kaartviewer (laden kan paar seconden duren)

Plan Waterman was een groot kustuitbreidingsplan voor Zuid-Holland waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. Het plan is in 1980 bedacht door R. Waterman, die op zijn beurt weer geinspireerd was door het boek Bouwen met de Natuur van J.N. Svasek.

In het plan zou tussen Hoek van Holland en de havenmonding van Scheveningen een nieuwe strook land van 1,3 kilometer worden gerealiseerd. Deels door de mens en deels door de natuur. Op circa een kilometer in de zee moest een nieuwe duinenrij worden aangelegd, waarna in de ruimte tussen deze duinenrij en de huidige kustlijn een nieuw waterrijk landschap zou ontstaan. Dit landschap kon worden gebruikt voor natuurontwikkeling en recreatie. Ter hoogte van Hoek van Holland kon het spoor worden doorgetrokken naar een klein bebouwd gebied aan de nieuw te graven havens voor pleziervaart. Bij Scheveningen werd wat ruimte gereserveerd voor een havenuitbreiding ten behoeve van de visserij.

Hoewel Plan Waterman nooit is gerealiseerd heeft het wel gediend als voorbeeld voor diverse kustuitbreidingen van de afgelopen 30 jaar, zoals de Tweede Maasvlakte en de Zandmotor. Het plan is eigenlijk nooit van het toneel verdwenen. Om de paar jaar wordt het plan weer aangehaald door ontwerpers en beleidsmakers die door het vol rakende achterland op zoek zijn naar nieuwe gebieden om op te bouwen.


Bron kaart: Plan Waterman (1980)